Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Data


Proiect

 

Titlu:

 

Descarcă

28042011

Hotarare privind/ pentru

aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - în judeţul Botoşani prin actul adiţional nr. 1

 

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea SF şi a Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare - epurare în judeţul Botoşani

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

punerea la dispoziţie, în folosinţă gratuită a terenului aflat în domeniul public al municipiului Dorohoi, pentru realizarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare în jud. Botoşani

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 Spiru Haret Dorohoi, prin director prof. Daniela Cojocaru a unui spaţiu în suprafaţă totală de 42 mp în incinta şcolii în vederea derulării programului de formare a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea închirierii prin licitaţie publică de către Colegiul Naţional Grigore Ghica Dorohoi, prin director prof. Bogdan Marcel Jîşcanu a unui spaţiu în suprafaţă totală de 42 mp în incinta colegiului în vederea derulării programului de formare a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

modificarea Caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitaţie publică a imobilului în suprafaţă de 25000 mp (teren şi construcţii) situat în str. Bdul Victoriei nr. 120 pc 3278/3279

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării în principiu a unor apartamente construite din fondurile statului înainte de anul 1990, aflate în domeniul privat de interes local al Municipiului Dorohoi în baza Decret Lege 61/1990 şi a Legii 85/1992  

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea Planului de reparaţii curente de fond locativ - reparaţii acoperiş pentru un număr de 5 apartamente situate la et. IV al blocurilor R28, R15, E2,A2,B2 şi 4 imobile din fondul vechi de locuinţe aflate în domeniul privat al Municipiul ui Dorohoi pentru anul 2011

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 4,68 mp teren situat în Bdul Victoriei nr. 39, bl F15, parter, pc 3568 în vederea practicării - gol de uşă de acces, a executării treptelor de acces şi practicare gol de uşă pentru aprovizionare cu marfă - la spaţiul comercial închiriat de S.C. TRANSMATEI SRL Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 3835 mp teren situat în str. Sf. Ioan Românul nr. 163 pc 290-294 ocupată de clădirile, proprietatea S.A. AGROTRESTIANA Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeţei de 12503 mp teren situat în str. Sf. Ioan Românul nr. 163 ocupată de clădirile, proprietatea S.A. FRUGAL Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 3058 mp teren situat în str. Slt. Sorin Dumitraş nr. 4A ocupată de clădiri, proprietatea S.C. PALAZZO REAL SRL Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 52/15.11.1996 încheiat cu S.C. MINDO S.A. Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

darea în administrarea Grupului Şcolar Regina Maria Dorohoi a Sălii Polivalente construită în municipiul Dorohoi, Bdul Victoriei nr. 120

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea evaluării managerului Casei de cultură a Municipiului Dorohoi pentru anul 2010

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Dorohoi

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 300 mp pc 1385 str. CD Gherea dlui Bordianu Ioan în vederea strămutării şi reconstruirii locuinţei afectată de inundaţii

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

concesionarea suprafeţei de 237 mp PC 1374, str. CD Gherea nr. 92-96 dnei Posteucă Cătălina, în vederea reconstruirii locuinţei afectate de inundaţii

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării, în principiu a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi PC 1261 în supraf de 598 mp str. Aprodu Arbore nr. 4

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea vânzării terenului situat în str. Aleea Caisului fn PC 3577/1 în supraf de 641 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat

 

28042011

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea în principiu a concesionării terenului în supraf de 816 mp, teren situat în str. CD Gherea nr. 57 PC 1440 municipiul Dorohoi pentru construirea unei locuinţe la cererea doamnei Merciu Anca Iuliana 

 

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni