Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

28.01.2021

                                                                                                     PROIECTE HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

1

Proiect de hotarare privind aprobare Plan Urbanistic Zonal - Construire 

Centru Comercial, amenajare parcare si acces, amplasare mijloace 

publicitare, imprejmuire si orgaizare santier, in Mun. Dorohoi, 

str. C.D.Gherea nr. 25, titular LIDL IMOBILIARE MANAGEMENT 

SOCIETATE IN COMANDITA - CIF 151393385

pdf_button
2

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

, in vederea efectuarii lucrarilor de racordare la reteaua de canalizare

 menajera a celor 7 locuinte sociale, situate in imobilul din 

str. Locomotivei nr. 4, aflat in domeniul public al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
3

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuinte destinate 

inchirierii, construite prin ANL, intre titularii contractelor de inchiriere, 

POJOGA ANDREI, domiciliat in Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, 

bl. S7, ap. 9, et. 2 si VIERIU ANCA IULIANA, domiciliata in Mun. 

Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 A, bl. S7, ap.3, parter.

pdf_button
4

Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii unei locuinte 

ramasa vacanta - tip garsoniera - construita prin ANL, conform 

HCL nr. 161/27.08.2020, cuprinzand ordinea de prioritate

 a solicitantilor.

pdf_button
5

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

privind demolarea imobilului ( in faza de autodemolare), situat in

str. Vamii nr. 11, aflat in domeniul privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
6

Proiect de hotarare privind aprobarea Grupului de Lucru Local,

 pentru romii din Mun. Dorohoi si a Planului de actiuni

 " Romii 2021 ".

pdf_button
7

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau 

de lucrari de interes local ce se vor efectua in anul 2021 de 

catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social,

 din Mun. Dorohoi, potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul 

minim garantat.

pdf_button
8

Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 249/26.11.2020 

privind aprobarea Proiectului "Facilitarea accesului la procesul 

educational on-line, prin achizitia de echipamente IT necesare

 institutiilor scolare din Mun. Dorohoi "

pdf_button
9

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii 

si a organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu plata

 drepturilor salariale ale lunii ianuarie 2021.

pdf_button
10

Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de 

transport public local, in vederea asigurarii gratuitatii serviciilor 

publice elevilor din invatamantul preuniversitar, de pe raza

 UAT Dorohgoi, pe durata cursurilor, in anul scolar 2020-2021, 

conform HGR nr. 435/2020.

 
11

Proiect de hotarare privind reducerea  cu 50%  a redevenței conform  

contractelor  de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate, pe raza U.A.T. Dorohoi, 

pe toată perioada de instituire a stării de alertă,  sau după caz 

a prelungirii perioadei generate de pandemia COVID

pdf_button
12 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 29 chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului public și privat al municipiului Dorohoi pdf_button
13 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Construire lift exterior Sectia interne a Spitalului Municipal Dorohoi pdf_button
14

Raport privind activitatea desfasurata de Serviciul Politia Local,

 in anul 2020.

pdf_button
15

Informare privind activitatea asistentilor personali, desfasurata 

in sem. II al anului 2020.

pdf_button
16

Cererea d-lui Butnariuc Tiberiu inregistrata la nr. 611/15.01.2021, 

prin care

 solicita trecerea din domeniul public in domeniul privat

 a suprafetei de teren aferenta Bazarului Dorohoi, in vederea 

modernizarii si transformarii acestuia in centru comercial modern.

pdf_button
17 Informare pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 28 Ianuarie 2021)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni