Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

31.03.2020

                                                                                                     HCL


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

057

Hotarare privind rectificarea bugetului local 

al Municipiului Dorohoi.                  

pdf_button
058

Hotarare  privind aprobarea  vanzarii apartamentului 

situat in str. Al. Pinului nr. 3, bl. P.5, ap. 55, parter, construit din 

fondurile statului, inainte de anul 1990, aflat in domeniul privat

 al Municipiului Dorohoi, in baza Decret-Lege nr. 61/1990 si a 

Legii nr. 85/1992, modificata prin Legea nr. 244/2011, la cererea 

titularului contractului de inchiriere POPUSOI OLGA.

pdf_button
059

Hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului 

(tip garsoniera) situat in str. Al. Ghiocelului nr. 6, bl. A3, ap. 21, 

et. 2, construit din fondurile statului, inainte de anul 1990, aflat 

in domeniul privat al Municipiului Dorohoi, in baza Decret-Lege 

nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992, modificata prin Legea nr. 244/2011, 

la cererea tritularului contractului de inchiriere - Tinta Dumitru.

pdf_button
060

Hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

privind inlocuirea sistemului de incalzire si cele 4 centrale termice, 

care furnizeaza energie termica pe gaze naturale la 32 de locuinte 

sociale, din Cartierul Drochia, datorita gradului de uzura avansat, 

cu centrale termice individuale/unitate locativa, pentru asigurarea 

conditiilor minime de locuit, conform Legii nr. 114/1996.

pdf_button
061

Hotarare privind aprobarea asigurarii obligatorie a locuintelor 

aflate in domeniul public si privat al Municipiului Dorohoi si cele construite

 prin ANL, in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 - actualizata, 

precum si impotriva incendiilor

pdf_button
062

Hotarare privind  aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere

 pentru un umar de 10 chiriasi care locuiesc in imobile aflate in evidenta 

domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi si prin ANL.

pdf_button
063

Hotarare privind aprobarea  documentatiei Plan Urbanistic 

Zonal - "Realizare Baza sportiva Tip 1 str. 1 Decembrie, Municipiul 

Dorohoi "

pdf_button
064

Hotarare privind aprobarea  inchirieii prin licitatie publica, 

a terenurilor in suprafata de 55,2 ha teren, categoria de folosinta

 " pasune " , apartinand domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
065

Hotarare privind aprobarea  inchirierii prin licitatie publica

 a unor terenuri in suptafata totala de 28.943 m.p., situate in intravilanul

 Municipiului Dorohoi, inventariate in domeniul privat al Municipiului 

Dorohoi.

pdf_buttonpdf_button
066

Hotarare privind aprobarea  Procedurii de autorizare si 

functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public

 din Municipiul Dorohoi

pdf_button
067

Hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, 

a suprafetei de 39,40 m.p. teren situat in Piata Centrala, Platou I, 

str. D. Furtuna nr. 2-4, pc 27, ocupat de imobil - spatiu comercial 

proprietatea S.C. TRANS MATEI SRL Dorohoi.

pdf_button
068

Hotarare privind propunerea acordarii calificativului la evaluarea 

performantelor profesionale individuale pentru Secretarul General al 

UAT Dorohoi, in anul 2019.

pdf_button
069

Hotarare privind aprobarea preluarii Contractului de concesiune 

nr. 11/23.03.2016 de catre d-l Dumitru Dan, precum si  prelungirii acestuia 

cu 2 ani, reprezentand jumatate din durata initiala a contractului.

pdf_button
070

Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de 

concesiune nr. 12/27.02.2013.

pdf_button
071

Hotarare privind aprobarea preluarii Contractului de concesiune 

nr. 6/ 16..02.2017 de catre d-l CHITIC ROBERT GEORGE si d-na CHITIC 

ANDREEA  ALINA, in baza contractului de vanzare-cumparare 

nr. 412/11.03.2020 si schimbarea destinatiei obiectului Contractului de 

concesiune susmentionat, din "chiosc difuzare presa" in "florarie".

pdf_button
072

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind  traficul rutier 

si pietonal, pe drumurile publice din Municipiul Dorohoi.

pdf_button
073

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru marcaje longitudinale si marcaje transversale in 

Municipiul Dorohoi, pentru anul 2020.

pdf_button
074 Hotarare privind suspendarea activitatii agentilor economici inincinta Pietei Centrale Bazar Pietei Plevna a Municipiului Dorohoi, pe perioada aplicării Ordonantei 2/2020  pdf_button
075 Hotarare privind aamanarea termenelor de plata a taxelor si impozitelor si a acordarii bonificatiei de 10% pdf_button
076 Hotarare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de limentare cu apa si canalizare pdf_button
077 Hotarare privind suspendarea obligatiei de plata a redeventei conform contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 08 Aprilie 2020)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență