ALEGERI 2024
Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Nr
Data
Titlu: Descarcă
257 16122010

Hotarare privind/ pentru

modificarea HCL nr. 4/29.01.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici şi PUD proiect Reabilitare, modernizare şi extindere Parc Cholet Dorohoi

 

 

258 16122010

 

Hotarare privind/ pentru

modificarea HCL nr.79/28.08.2008 privind aprobarea reabilitării, modernizării şi extinderii parcului Cholet, aprobarea cofinanţării şi desemnarea reprezentantului legal în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu

 

259 16122010

 

Hotarare privind/ pentru

schimbarea destinaţiei locuinţei din str. Stefan Airinei nr. 24, din locuinţă în regim de închiriere în regim de necesitate şi repartizarea acesteia fam. Iliuţă Mihaela şi Corneliu

 

260 16122010

 

Hotarare privind/ pentru

aprobarea reconstruirii a 47 locuinţe sociale, aflate în administrarea Consiliului Local Municipal Dorohoi, locuinţe distruse de inundaţiile din iunie 2010 

 

261 16122010

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea trecerii din inventarul domeniului privat în inventarul domeniului public a supraf de 14.400 mp teren în str. Dumbrava Roşie fn

 

262 16122010

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea decontării din bugetul local al contravalorii lucrărilor efectuate la spaţiul proprietate S.C TRANSMIXT S.A. în vederea amenajării unei bucătării

 

263 16122010

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea documentaţiei PT, DDE, CS pentru obiectivul REABILITAREA POD PE DJ 291C KM 1+500 PESTE PÂRÂUL BUHAI LA DOROHOI

 

264 16122010

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea documentaţiei în faza PROIECT TEHNIC CASA DE LOCUIT ÎN ZONELE AFECTATE DE CALAMITĂŢILE NATURALE DIN ANUL 2010 Etapa a II a FINISAJE INTERIOARE, EXTERIOARE ŞI INSTALAŢII

 

265 16122010

Hotarare privind/ pentru

 

darea în administrarea CJ Botoşani a terenului pentru construcţia obiectivului EXTINDERE STAŢIE DE TRANSFER aferent proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Botoşani

 

266 16122010

Hotarare privind/ pentru

 

introducerea unor suprafete de teren în inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi

 

267 16122010

 

Hotarare privind/ pentru

stabilirea impozitelor şi taxelor locale ce se vor aplica pe raza Municipiului Dorohoi, pentru anul fiscal 2011

  

268 16122010

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi şi a anexelor 1-5 la regulament

 

269 16122010

 

Hotarare privind/ pentru

rectificarea bugetului local pentru anul 2010

 

270 16122010

 

Hotarare privind/ pentru

 

revocarea poziţiei 3 din Lista de repartizare a locuinţei de necesitate - familiei Posteucă Mariana şi Dumitru, Anexa nr. 2 la HCL nr. 203/2010

 

271 16122010

Hotarare privind/ pentru

 

aplicarea art. 19 din Legea nr. 481/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia civilă

 

272 16122010

Hotarare privind/ pentru

 

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în sumă de 17000 ron pentru organizarea unui foc de artificii în data de 31.12.2010 şi a unor activităţi specifice sfârşitului de an 

 

Ultima actualizare (Marţi, 01 Februarie 2011)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență