Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

18.02.2020


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

25

Hotarare privind aprobarea bugetului 

local al Municipiului Dorohoi, pentru anul 2020. 

pdf_button
26

Hotarare privind aprobarea efectuarii

 de cheltuieli din bugetul local, in suma de 1.500 lei, 

pentru organizarea Targului Apicol, editia a III - a

 (prima editie in aceasta colaborare), desfasurat in

 perioada 22-23 februarie 2020.

pdf_button
27

Hotarare privind aprobarea prelungirii 

duratei Contractului de concesiune nr. 25/14.05.2015.

pdf_button
28

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

"Reparatie gard - imprejmuire cimitir " ETERNITATEA" 

situat in Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

pdf_button
29

Hotarare privind aprobarea numirii comisiei 

de analiza, evaluare si intocmire a Listelor de prioritati 

pentru solicitarile de locuinte construite in regim ANL, 

conform Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile 

ulterioare si locuinte de serviciu, conf. HGR nr. 719/2016, 

precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor.

pdf_button
30

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul :

 “ Reparații exterior – interior la Sala Teatrului  

Municipiului Dorohoi."

pdf_button
31

Hotarare privind aprobarea indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul : “ Reparații 

  interior Casa Municipală de Cultură a Municipiului Dorohoi “.

pdf_button
32

Hotarare privind aprobarea documentatiei 

tehnico-economice (faza Proiect Tehnic), a indicatorilor 

tehnico-economici (faza Proiect Tehnic) si a cheltuielilor 

proiectului, ca urmare a actualizarii devizului general la nivel 

de proiect tehnic, pentru obiectivul de investitii "Construire

 Gradinita nr. 5, Municipiul Dorohoi, judetul Botosani."

pdf_button
33

Hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor 

Publice, Dezvoltarii si Administratiei a amplasamentului realizat

 prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A.,  si asigurarea 

conditiilor, in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect Pilot

 " Construire Baza Sportiva Tip I, str. 1 Decembrie, f.n.

 -Municipiul Dorohoi, judetul Botosani ".

pdf_button
34

Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de

 inchiriere, pentru un numar de 50 chiriasi, care locuiesc in imobile

 aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi 

si prin ANL

pdf_button
35

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul " Infiintare pista biciclete, pentru

 imbunatatirea mobilitatii urbane, in Municipiul Dorohoi ".

pdf_button
36

Hotarare privind aprobarea Planului de intretinere

 drumuri si cai acces din Municipiul Dorohoi, pentru anul 2020, 

a indicatorilor tehnico-economici, precum si a Caietului de sarcini 

aferent lucrarilor de intretinere drumuri si cai acces 

pdf_button
37

Hotarare pivind acordarea de facilitati personalului din 

Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, organizat in subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
38 Hotarare pivind modificarea art.5 lit. r din Cap VI, subcap A  din anexa nr. 4 la HCL 135/31072017 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de ransport public local de persoane prin curse regulate pdf_button
 

Cerere inaintata de dl Chitic Robert + Informare formulata de 

Directia Patrimoniu, inregistrata la nr. 1634/04.01.2020.

pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 26 Februarie 2020)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență