Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

30.01.2020


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

7

Hotarare privind  aprobarea  Statutului Municipiului Dorohoi .

pdf_button
8

Hotarare  privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

 "CONSTRUIRE  IMOBIL  CU  FUNCTIUNEA  DE  SERVICII  AUTO"

 (spalatorie auto si platforme de uscare/aspirare) penru imobilul situat

 in Dorohoi - localitatea componenta Dealu Mare, CF 55199, proprietatea

 Lungu Damaris Cristina si Lungu Andrei Beneamin.

pdf_button
9

Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Contractului 

de concesiune nr. 35/28.06.2010.

pdf_button
10

Hotarare privind  stabilirea salariilor de baza aferente functiilor

 din cadrul Familiei ocupationale " ADMINISTRATIE" , utilizate in Aparatul

 de Specilitate al Primarului Municipiului Dorohoi, precum si in cadrul 

unitatilor  din structura Consiliului Local Dorohoi, incepand cu data de

 01.01.2020.

pdf_button
11

Hotarare privind aprobarea REGULAMENTELOR -CADRU 

pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice in vederea 

concesionarii, inchirierii si vanzarii bunurilor imobile, proprietate

 privata a Municipiului Dorohoi.

pdf_button
12

Proiect de hotarare privind  aprobarea  actiunilor si manifestarilor 

culturale minimale organizate de Casa Municipal de Cultura si taxele

 ce se vor incasa la Casa Municipala de Cultura, Cinematograful 

MELODIA si Sala Teatrului, pe parcursul anului 2020 .

pdf_button
13

Proiect de hotarare privind aprobarea  efectuarii de cheltuieli 

din bugetul local, in suma de 60.000 leipentru organizarea

 Festivalului National de Muzica Usoara Romaneasca " Martisor 

Dorohoian" - editia a XXXVII-a, desfasurat in perioada 

28 februarie - 01 martie 2020.

pdf_button
14

Hotarare privind modificarea tarifelor pentru activitatile 

de salubrizare, deszapezire, activitati diverse si ecarisaj, desfasurate

 pe raza Municipiului Dorohoi, pentru anul 2020.

pdf_button
15

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare

 si functionare al Directiei de Asistenta Sociala, din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_buttonpdf_button
16

Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari 

rambursabile interne in valoare de 9.300.000 lei

pdf_button
17

Hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii 

si a Organigramei Spitalului Municipal Dorohoi, incepand cu plata 

drepturilor salariale ale lunii ianuarie 2020.

pdf_button
18

Hotarare privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici  pentru obiectivul 

Construire lift exterior - Sectia interne - a Spitalului Municipal Dorohoi

pdf_button
19

Hotarare privind aprobarea cofinantarii in suma de

 245.000 lei pentru dotari cu aparatura medicala,

 la Spitalul Municipal Dorohoi, in anul 2020

pdf_button
20

Hotarare privind aprobarea completarii inventarului 

domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
21

Hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita 

Asociatiei Pensionarilor din Dorohoi "SENECTUTE"  a unei 

camere in suprafata de 44,60 m.p., parte din imobilul Directiei 

Taxe si Impozite Locale Dorohoi, str. Al I. Cuza nr. 23, in scop 

recreativ, pentru o perioada de trei ani.

pdf_button
22

Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de 

inchiriere pentru un numar de 67 chiriasi, care locuiesc in imobile 

aflate in evidenta domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi 

si prin ANL

pdf_button
23

Hotarare privind aprobarea salariilor de baza pentru 

Directia de Asistenta Sociala din structura Consiliului Local al

 Municipiului Dorohoi, incepand cu 01.01.2020

pdf_button
24 Hotarare privind stabilirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT  pdf_button
 

Informare privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in

 semestrul al II-lea al anului 2019.

pdf_button
 

Raportul de activitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de

 Urgenta, pentru anul 2019.

pdf_button
 

Cererea d-nei Lungu Carmen inregistrata la nr. 21/19.12.2019  

+ Informarea raspuns, formulata de director Administratia Pietei,

 ing. Apastinei Sava.

pdf_button
 

Cererea formulata de dl Butnariuc Tiberiu, inregistrata

 la nr. 758/17.01.2020.

pdf_button

 

Ultima actualizare (Luni, 10 Februarie 2020)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență