Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

H.CL. 19.12.2019


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

270

Hotarare privind  aprobarea  retelei unitatilor

de invatamant preuniversitar din Municipiul Dorohoi,  

pentru anul scolar 2020-2021.

pdf_button
271

Hotarare  privind modificarea anexei nr. 2 din 

HCL nr. 252/28.11.2019, in sensul stabilirii elementelor 

prevazute in reglementarile OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ.

pdf_button
272

Hotarare privind aprobarea  Planului anual de 

actiuni privind serviciile sociale administrate si finantate 

din bugetul local al Municipului Dorohoi, petru anul 2020

pdf_button
273

Hotarare privind aprobarea organigramei si a 

statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala din

 structura Consiliului Local al Municipiului Dorohoi,

 incepand cu 01.01.2020.

pdf_button
274

Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului 

in suprafata de 477 m.p. teren curti constructii, 

pc 1573/1574/1576, str. Matei Basarab nr. 4,aferent 

propritatii d-nei Matei Viorica, in baza Raportului de 

evluare intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
275

Hotarare privind  aprobarea repartizarii 

unei locuinte, ramasa vacanta, construita prin ANL, 

conform HCL nr. 61/18.03.2019, cuprinzand ordinea

de prioritate a solicitantilor.

pdf_button
276

Hotarare privind aprobarea prelungirii 

contractelor de inchiriere pentru un numar de

 8 chiriasi care lociuiesc in imobile aflate in evidenta 

domeniului public si privat al Municipiului Dorohoi  

pdf_button
277

Hotarare privind stabilirea taxelor si

impozitelor locale pentru anul 2020.

pdf_button
278

Hotarare privind alocarea sumei de 8.000 lei

 Asociatiei Club Sportiv INTER Dorohoi.

pdf_button
279 Hotarare privind aprobarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Dorohoi pentru imobilul inscris in CF56818 C6 in suprafata de 7763mp teren fotbal antrenament, pentru actualizarea CF 56818 in cadrul proiectului Construire Baza sportiva TIP 1  pdf_button
280 Hotarare privind schimbarea destinatiei locuintei situate in str. Drochia nr. 6 ap19 din locuinta sociala in locuinta de necesitate si repartizarea acesteia in regim de urgenta familiei BURUIANA IULIAN pdf_button
281 Hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr. 5 / 2005 pentru o durata egala cu jumatate din durata sa initiala  pdf_button
282

Hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, pentru stabilirea formei de gestiune pentru Serviciul de iluminat public

și aprobarea Regulamentului și Caietului de sarcini pentru serviciul de iluminat public pe raza municipiului Dorohoi

pdf_buttonpdf_button
283 Hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor ce se vor incasa de catre Directia Administratia Pietelor si Oborului incepand cu 01 ianuaria 2020 pdf_button
  Adresa nr. 20 17122019 pdf_button
 

Alte probleme ale activitatii curente. 

 

Ultima actualizare (Marţi, 07 Ianuarie 2020)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni