Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

06.12.2019


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

261

Hotărâre privind modificarea articolului nr. 1, 

alin. (2) din HCL nr. 242/15.11.2019 privind predarea 

către Ministerul Dezvoltării și Administrației prin Compania 

Națională de Investiții CNI-S.A., a amplasamentului 

și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului

 de investiții Proiect pilot  „Construire bază sportivă TIP 1, 

str. 1 Decembrie, municipiul Dorohoi, județul Botoșani.

pdf_button
262

Hotărâre  privind aprobarea tehnico-economici, 

conform devizului general actualizat după licitație,

 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare 

strada Sf. Ioan Românul, mun. Dorohoi, jud. Botoșani”.

pdf_button
263

Hotărâre privind privind aprobarea contribuției 

de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții

 „Reabilitare și modernizare strada Sf. Ioan Românul, 

mun. Dorohoi, jud. Botoșani” 

pdf_button
264

Hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor 

pedologice, geologice şi agrochimice speciale, de către 

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Botoşani - O.S.P.A., 

precum şi cele efectuate de către Direcţia pentru Agricultură şi 

Camera Agricolă Botoşani, în vederea realizării amenajamentelor

 pastorale pentru pajiștile permanente aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice 

și utilizatorii acestora, din cadrul U.A.T. Dorohoi.

pdf_button
265

Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului

 de concesiune Nr. 3/20.01.2005 pentru o perioadă egală cu jumătate

 din durata sa inițială, respectiv 7,5 ani.

pdf_button
266

Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 

Contractului de închiriere Nr. 7/27.07.2016. 

pdf_button
267 Hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de 10 mp str Spiru Haret nr. 7 - 9 PC2903 ca destinatie extindere garaj pdf_button

Ultima actualizare (Marţi, 17 Decembrie 2019)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni