Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

 


 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

197

aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață

 de 300 mp teren curți construcți, PC 499, CF nr. 54192, 

str. Dumbrava Roșie nr. 196, în baza raportului de evaluare 

întocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
198

aprobarea vânzării terenului în suprafață de 13550 mp teren 

arabil extravilan, PC 293, str. Sf. Ioan Românul nr. 163, doamnei 

Ostafe Nicoleta Daniela în baza raportului de evaluare întocmit 

de expert evaluator autorizat.

pdf_button
199

numirea reprezentanților Consiliului Local Dorohoi în Consiliile 

de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dorohoi

 pentru anul școlar 2019-2020.

pdf_button
200

stabilirea structurii de posturi si de funcții publice la nivelul Aparatului

 de specialitate al Primarului municipiului Dorohoi, începând cu data

de 01.10.2019.

pdf_button
201

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de inevestiți

 ” Desființare Grădinița 4 ”.

pdf_button
202

aprobarea vânzării a 4 locuințe, construite din fondurile statului înainte

 de anul 1990, aflate în domeniul privat al Municipiului Dorohoi, în baza

 Decretului – Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/ 1992, modificată prin

 Legea nr. 244/2011, la cererea titularilor contractelor de închiriere

pdf_button
203

aprobarea indicatorilor tehnico economici în vederea efectuării lucrărilor

 de reparații curente la locuința din fondul vechi, situată în

 str. G. Enescu nr. 98, aflată în domeniul privat al municipiului Dorohoi.

pdf_button
204 aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr 33 1994 pdf_button
205 aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr 2 1994 pdf_button
206

aprobare PUD PC 657/1 privind construire Anexă Exploatatie Agricola

proprietatea Ciobanu Laurențiu și Ciobanu Andreea

pdf_button
207

aprobare PUD PC 425/15 privind construire Anexă Exploatatie Agricola

proprietatea Boacă Ionut și Boacă Alexandra Ramona

pdf_button
208

aprobare PUD PC 670/3 privind construire Anexă Exploatatie Agricola

proprietatea Soltuz Gheorghe Cristian și Soltuz Mariana

pdf_button
209

aprobare PUD privind construire Locuință Garaj și Imprejmuire

str. Spiru Haret nr.77 proprietatea Murariu Mihai Sorin

pdf_button
210 aprobare prelngire contracte chiriasi ANL pdf_button
211

aprobarea scutirii cotei de 75% din majorările de întârziere

datorate bugetului local 

pdf_button
212

aprobarea Listei de repartizare pentru o locuinta rămasa

vacantă construită prin ANL 

pdf_button
213

aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare

 a Consiliul Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
214

scutirii de la plata taxei de salubrizare pentru  anul 2019 

a veteranilor de război și personelor cu handicap grav 

sau accentuat și gradul I de invaliditate.

pdf_button
215

aprobarea vânzării terenului în suprfașă de 78 mp teren

 arabil extravilan, PC 2371, str. A.I.Cuza nr. 52, Către Dl. Ilașcu Dumitru

 în baza raportului de evaluareî ntocmit de expert evaluator autorizat

pdf_button
216 acordare mandat special reprezentantului Consiliului Local Dorohoi In ADI AQUA BOTOSANI pentru aprobarea modificarii pretului si tarifelor pdf_button
217 aprobarea indicatorilor tehnicoe-economici pentru obiectivul Reparatii grupuri sanitare Corp B - Liceul Regina Maria  pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 09 Octombrie 2019)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni