Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

 

  MUNICIPIUL DOROHOI

 

 

MONITORUL OFICIAL LOCAL

 

 

 

 

1.STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

buton clickSTATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

 

 

2.rEGULAMENTE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

 

buton clickREGULAMENT CU PRIVIRE LA CIRCUITUL PROIECTELOR DE

Dispoziții și al dispoziȚiilor emise de primarul municipiului dorohoi

 

buton clickREGULAMENT CU PRIVIRE LA CIRCUITUL PROIECTELOR DE

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI 

 

 

3.hOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

buton clickHOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

buton clickPROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAl 

 

 

 

4.DISPOZIȚIILE PRIMARULUI

buton clickDISPOZIȚIILE PRIMARULUI MUNICIPIULUI DOROHOI CU CARACTER NORMATIV 

buton clickRegistrul PENTRU EVIDENTA PROIECTELOR DE dISPOZIȚII 

buton clickREGISTRUL PENTRU EVIDENTA DISPOZIȚIILOR EMISE 

 

 

5.DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

 

buton clickBUGETE LOCALE

 

 

6.ALTE DOCUMENTE

 

buton clickREGISTRUL privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza

actele administrative (obiecţii cu privire la legalitate)

 

buton clickREGISTRUL pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu

privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local și

dispozițiile Primarului -  cu caracter normativ

 

buton clickInformare asupra problemelor de interes 

public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

 

buton clickInformare asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

 

buton clickMinutele privind punctele de vedere exprimate de participanții la ședințe publice

 

buton clickDECLARAȚII de căsătorie

 

     

       Procese verbale ale ședințelor consiliului local 

 

                   buton clickANUL 2021

               buton clickANUL 2020

               buton clickANUL 2019

               buton clickANUL 2018

         

        convocatoare sedinte ale consiliului local

               buton clickANUL 2021

                   buton clickANUL 2020

               buton clickANUL 2019

               buton clickANUL 2018

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență