Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

 

nr.  Titlu:

Descarcă

147

privind aprobarea rectificarii bugetului local al

 Municipiului Dorohoi, pentru anul 2019.

pdf_button
148

privind aprobarea vanzarii a trei 

locuinte - tip garsoniera, construite 

din fondurile statului, 

inainte de anul 1990, aflate in domeniul privat 

al Municipiului Dorohoi, in baza Decret-Lege 

nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992, modificata 

prin Legea nr. 244/2011, la cererea titularilor 

contractelor de inchiriere.

pdf_button
149

privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere 

pentru un numar de 5 chiriasi care locuiesc in imobile

 aflate in evidenta domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
150

privind aprobarea proiectului 

in faza SF (studiu de fezabilitate)

 precum si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii

 “ Locuinte pentru tineret destinate inchirierii 

str. 1 Decembrie fn, municipiul Dorohoi, 

jud. Botosani - etapa III.2 - Bl. S10, S11, S12 - 

alimentare cu gaze naturale“.

pdf_button
151

privind aprobarea proiectului 

in faza SF (studiu de fezabilitate)

 precum si a indicatorilor tehnico-economici pentru

 obiectivul de investitii “ Locuinte pentru tineret destinate

 inchirierii str. 1 Decembrie fn, municipiul Dorohoi, 

jud. Botosani - etapa III.2 - Bl. S10, S11, S12 - alimentare 

cu apa si canalizare menajera“.

pdf_button
152

privind aprobarea proiectului in fazele PT ( proiect tehnic ) 

+ DE ( detalii de executie ) + DL ( devize de lucrari ) 

si DTAC (documentatie tehnica pentru autorizatie de construire)

 precum si a indicatorilor tehnico-economici

 pentru obiectivul de investitii “ Calibrare si asanare 

Parau Dorohoi - rest executie“.

pdf_button
153

privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dorohoi,

 in calitate de membru in Consiliul de Administratie al 

Spitalului Municipal Dorohoi, transferat administratiei publice locale

pdf_button
154

privind vanzarea terenului in suprafata de 1066 m.p., situat in 

str. C.D. Gherea nr. 136, aferent proprietatii doamnei Tanasa Doina.

pdf_button
155

privind aprobarea efectuarii de cheltuieli, din bugetul local, 

in suma de 10.500 lei, pentru desfasurarea Festivalului

 Traditiilor Mestesugaresti - editia a VII-a, organizat

 in perioada 23-25 august 2019.

pdf_button
156

privind aprobarea efectuarii de cheltuieli, din 

bugetul local, in suma de 3.000 lei, pentru desfasurarea 

Festivalului "Folk de Vara" - editia a VI-a, organizat

 in perioada 01.07.-28.07.2019.

pdf_button
157

privind majorarea inventarului domeniului public al

 Municipiului Dorohoi, cu suma de 755.004,57 lei.

pdf_button
158

privind majorarea inventarului domeniului public al 

Municipiului Dorohoi, cu suma de 1.435.298,68 lei, 

cu privire la "Reabilitare sediu Primaria Municipiului 

Dorohoi, etapa a II-a ".

pdf_button
 

Adresa nr. 195/20.06.2019 inaintata de S.C. APETRANS SRL Dorohoi, 

inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Dorohoi cu nr. 07/20.06.2019.

pdf_button

Ultima actualizare (Luni, 08 Iulie 2019)

 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni