ALEGERI 2024
Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Nr
Data
  Titlu: Descarcă
 001  28012010  Hotarare privind/ pentru  reprezentarea Consiliului Local Dorohoi în faţa instanţelor judecătoreşti   

 

 002  28012010

Hotarare privind/ pentru

aprobarea Master Planului pentru serviciile de apă şi canal - judeţul Botoşani 

 

 003  28012010 Hotarare privind/ pentru avizarea Regulamentului consolidat al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Botoşani


 004  28012010 Hotarare privind/ pentru aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a municipiului Dorohoi pentru anul 2010, ca membru asociat in ADI ECOPROCES 


 005  28012010 Hotarare privind/ pentru înregistrarea în domeniul privat a autoturismului HONDA CR-V preluat de la ADI AQUA Botoşani şi folosirea celor trei autoturisme din dotarea Primăriei Municipiului Dorohoi


 006  28012010 Hotarare privind/ pentru modificarea şi completarea HCL nr. 331/17.12.2009 privind aprobarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului medical şcolar şi al asistenţilor medicali comunitari


 007 28012010 Hotarare privind/ pentru aprobarea Contractului de Finanţare şi a Contractului de Furnizare Asistenţă de Specialitate privind proiectul Reţeaua Naţională a experţilor locali romi


008 28012010 Hotarare privind/ pentru stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL bloc C1 str. CD Gherea nr. 4, pebtru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, cf Legii nr. 152/1998


009 28012010 Hotarare privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 5 chiriaşi care locuiesc în mun. Dorohoi, str. CD Gherea nr. 4 bl C1 ANL


010 28012010 Hotarare privind/ pentru modificarea comisiei de analiză, evaluare şi întocmire a listei de priorităţi pentru solicitările de locuinţe în regim ANL stabilită prin HCL nr. 48/2008  


011 28012010 Hotarare privind/ pentru aprobarea preţului de pornire la licitaţia publică şi a caietului de sarcini pentru vanzarea bunurilor situate în mun. Dorohoi, str. AI Cuza nr. 43 şi concesionarea supraf.de teren de 1930,27 mp pt exploatarea, desfăşurarea activităţii şi folosirea optimă a bunurilor cumpărate
 


012 28012010 Hotărâre privind/ pentru introducerea unor suprafeţe de teren în inventarul domeniului public şi inventarul domeniului privat al municipiului Dorohoi
 


013 28012010
 Hotarare privind/ pentru aprobarea trecerii de la dispoziţia Comisiei Locale pentru aplicarea legilor fondului funciar în inventarul domeniului public al mun. Dorohoi a supraf.de 3000mp, PC3511/1, Bd. Victoriei fn  


014 28012010
Hotarare privind/ pentru aprobarea criteriilor pentru anul 2010 în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ de stat aparţinând domeniului privat al Municipiului Dorohoi în regim de necesitate (locuinţe de necesitate)
 


 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență