Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 10.11.2016 privind/ pentru

aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI)

 si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii

 "Reabilitare imobil pentru schimbarea destinatiei in unitate de invatamant 

preuniversitar".

 

 

 

002 10.11.2016 privind/ pentru

aprobarea  Planului de actiuni pentru romii din Municipiul Dorohoi, 

pentru anul 2017.

pdf_button
003 10.11.2016 privind/ pentru

aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul Aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului  Dorohoi, cat si din cadrul 

Serviciului public comunitar local pentru evidenta persoanelor, 

din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
004 10.11.2016 privind/ pentru

aprobarea functiilor publice, a oganigramei si a statului de functii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Dorohoi, cat si pentru institutiile subordonate Consiliului 

Local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
005 10.11.2016 privind/ pentru

aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al 

Municipiului Dorohoi a bunului " Magazin Piata Dorohoi" .

pdf_button
006 10.11.2016 privind/ pentru

                aprobarea darii in folosinta gratuita a suprafetei de 6.600,00 m.p. 

                Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

pdf_button
007 10.11.2016 privind/ pentru

cu privire la schimbarea destinației locuinței sociale situate în Cartierul Drochia nr. 2A, ap. 8, în vederea găzduirii temporare a persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Dorohoi, pe perioada sezonului rece

pdf_button
008 10.11.2016 privind/ pentru                aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în proiectul ce urmează a fi depus în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi Strategii de dezvoltare locală eleborate la nivelul comunității  pdf_button
009 10.11.2016 privind/ pentru aprobarea concesionării suprafeței de 15,26 mp, teren situat în str. Zadurovici fn PC 2302, în vederea extinderii imobilului cu destinația de cabinet medical, trepte acces pdf_button

Ultima actualizare (Joi, 10 Noiembrie 2016)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni