Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 27.10.2016 privind/ pentru

aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dorohoi.

 

pdf_button

 

002 27.10.2016 privind/ pentru

aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 52/12.09.2011. 

pdf_button
003 27.10.2016 privind/ pentru

aprobarea concesionării suprafeței de 3,00 m.p. în completarea suprafeței 

de 21,00 m.p.  teren situat în Al. Amurgului, f.n., p.c. 2712, ocupat de garaj 

proprietatea d-lui Rusu Neculai 

pdf_button
004 27.10.2016 privind/ pentru

prelungirea duratei Constractului de concesiune nr. 29/18.04.2011.

pdf_button
005 27.10.2016 privind/ pentru

reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local 

de către doamna Tudorovici Carmen Gabriela, din Dorohoi, 

str. Dumbravava Rosie nr. 30, jud. Botosani, în sumă de 480,60 lei.

pdf_button
006 27.10.2016 privind/ pentru

reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local 

de către doamna Hangaleț Emiliea, din Dorohoi, str. Drochia 4 A, ap. 16 jud. Botosani,

îin suma de 2837,16 lei.

pdf_button
007 27.10.2016 privind/ pentru

aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Municipiului Dorohoi a 

Centrului de Informare Turistică Dorohoi, situat în str. 1 Decembrie, f.n.

pdf_button
008 27.10.2016 privind/ pentru

aprobarea participării Municipiului Dorohoi, în calitate de partener,

la proiectul "Europe just in time !", pentru care s-a solicitat și obtinut

finanțare din partea Comisiei Europene,  prin Programul Europa pentru 

Cetățeni 2014-2020, Componenta 2 - Implicare democratică 

și participare civică, masura 1 - Infratire între orașe si alocarea, din bugetul local, 

a contribuției Municipiului Dorohoi la acest proiect, respectiv a sumei de 4.500 Euro.

pdf_button
009 27.10.2016 privind/ pentru

aprobarea vanzarii terenului ocupat de constructii proprietatea S.C. AGA TRANS SRL 

situat in str. Marasti, f.n., p.c. 910, in suprafata de 4533 m.p., in baza Raportului de 

evaluare intocmit de expert evaluator autorizat.

pdf_button
010 27.10.2016 privind/ pentru

aprobarea Studiului de fezabilitate (S.F.) si a indicatorilor tehnico-economici

 pentru obiectivul de investitii "Locuinte pentru tineret destinate inchirierii, 

str. 1 Decembrie f.n., Municipiul Dorohoi, judetul Botosani, etapa III.2 - 48 apartamente ".

pdf_button
011 27.10.2016 privind/ pentru

aprobarea prelungirii perioadei Contractului de inchiriere nr. 497/27.09.2016, cu 5 ani.

pdf_button
012 27.10.2016 privind/ pentru

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind schimbarea destinatiei spatiului 

de locuit în spațiu comercial Farmacie și amenajare cale acces, imobil situat

în strada Zadurovici nr. 2, Bl. 60 garsoniere, ap. 3, proprietatea d-lui Vamvu Andrei.

pdf_button
013 27.10.2016 privind/ pentru

aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru un numar de 30 chiriasi 

care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului public și privat 

al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
014 27.10.2016 privind/ pentru aprobarea exeutării lucrărilor de reparații curente la bistul lui Mihail Kogălniceanu al Școlii Generale Mihail Kogălniceanu precum și a indicatorilor tehnico-economici  pdf_button
015 27.10.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reparații hidroizolație sala de sport Colegiul Național Grigore Ghica  pdf_button
016 27.10.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare clădire Centru de zi pentru copii Jurjac pdf_button
      Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Poliția Locală pe trim III 2016 pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 26 Octombrie 2016)

 
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență