Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 05.10.2016 privind/ pentru

numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în comisiile de 

concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la unitățile 

de învățământ din Municipiul Dorohoi. 

pdf_button

 

 

002 05.10.2016 privind/ pentru

rectificarea bugetului local al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
003 05.10.2016 privind/ pentru

aprobarea proiectului în fazele PT(proiect tehnic) + DE (devize estimative) +

 DL (devize lucrări) și DTAC (documentație tehnică pentru autorizație

 de construire), precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Extindere și modificare casa scării Intrare principală - Pavilion Chirurgie,  Spitalul Municipal Dorohoi"

pdf_button
004 05.10.2016 privind/ pentru

completarea art. 1 din HCL nr. 47/28.02.2013 cu privire la trecerea unei suprafețe 

de teren din domeniul privat al Municipiului Dorohoi, la dispoziția Comisiei locale 

pentru aplicarea legilor fondului funciar Dorohoi, în conformitate cu prevederile 

legilor fondului funciar și ale H.G.R. Nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare.

pdf_button
005 05.10.2016 privind/ pentru

aprobarea trecerii din inventarul domeniului public al Județului Botoșani și administrarea  Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Botosani, îin domeniul public al Municipiului Dorohoi și administrarea

Consiliului Local a bunului Clădire II și terenul aferent în suprafață totală

de 633,00 m.p., situat în str. Al. I. Cuza nr. 15, cu destinatia - Extindere 

Colegiul National "Grigore Ghica" Dorohoi.

pdf_button
006 05.10.2016 privind/ pentru

aprobarea trecerii din inventarul domeniului privat in inventarul domeniului public

al Municipiului Dorohoi, a bunurilor Clădire I, magazie, beci, împrejmuire  și terenul aferent, în suprafață de 5.127,00 m.p., situate în str.Al.I.Cuza nr. 15,

 cu destinația Extindere Colegiul National "Grigore Ghica " Dorohoi.

pdf_button
007 05.10.2016 privind/ pentru aprobarea vânzării terenului ocupat de construcții proprietatea SC AGA TRANS SRL situat în str. Mărăști fn PC 910 în suprafață de 4533 mp în baza raportului de evaluare pdf_button
008 05.10.2016 privind/ pentru aprobarea modificării în statul de funcții al Școlii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu Dorohoi, a 0,50 post de bibliotecar CDI din nivel studii medii în nivel studii superioare începând cu data de 01.11.2016 pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 05 Octombrie 2016)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni