Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Proiect

de Hotărâre

Titlu:

Descarcă

001 26.05.2016 privind/ pentru

aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Dorohoi, ale bugetelor instutuțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) precum și ale bugetului creditelor interne, pentru anul 2015 

pdf_button

 

 

002 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli, din bugetul local, în suma de 35.000 lei, pentru desfășurarea Festivalului Național de Muzică Populară MUGURELUL ediția a XII-a iunie 2016 pdf_button
003 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea efectuării de cheltuieli, din bugetul local, în suma de10.000lei, pentru desfășurarea Festivalului Național de Muzică Folk NORD-EST FOLK, ediția a VI a desfășurat în perioada 18-19 iunie 2016 pdf_button
004 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea acordării despăgubirii proprietarului Cohal Maria, pentru imobilul situat în zona centrală a Municipiului Dorohoi, str. D. Pompeiu nr.69,clădire în suprafață de 57 mp și terem aferent în suprafață de 69 mp conform Raportului de evaluare întocmit pdf_button
005 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru demolarea imobilelor situate în zona centrală a Municipiului Dorohoiprecum și nr. 69, conform proces-verbal nr. 6382/06052016 pdf_button
006 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea repartizării locuinței tip garsonieră, nr. 14, situată în str. 1 Decembrie nr. 24A, bl. S6, et.3, ANL, d-nei Aparaschivei Elena-Carmen, conform Listei finale de priorități aprobată prin HCL nr.188/22.09.2011 pdf_button
007 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de 3 chiriași care locuiesc în imobile aflate în evidența domeniului privat al Municipiului Dorohoi pdf_button
008 26.05.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către d-l Buruiană Costel din Dorohoi, str. Drochia nr. 33, ap.5, în sumă de 1.508,26 lei pdf_button
009 26.05.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către dna Balan Gherghina din Dorohoi, str. Drochia nr. 2A, ap.5, în sumă de 1.252,71 lei pdf_button
010 26.05.2016 privind/ pentru reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către d-na Lișman Ortansa din Dorohoi, str. Dumbrava Roșie nr. 92, în sumă de 433,80 lei pdf_button
011 26.05.2016 privind/ pentr reducerea cu 75% la plata obligațiilor (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către dnul Stan Ionuț din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 24 bl. S1, ap. 5 , în sumă de 229,83 lei pdf_button
012 26.05.2016 privind/ pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017  pdf_button
013 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea vânzării terenului ocupat de construcția proprietatea S.C. DUO 2001 SRL situat în str. Cercetaș Știubianu în suprafață de 223 mp în baza raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat  pdf_button
014 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Refacerea trotuarelor și amenajarea canalizării de preluare a apelor pluviale din zona frontală a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Kogălniceanu" municipiul Dorohoi, jud. Botosani pdf_button
015 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind necesitatea efectuării unor lucrări de Modernizare pe verticală trepte str. Spiru Haret, ziduri de sprijin și căi de acces în municipiul Dorohoi pdf_button
016 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea vânzării terenului ocupat de construcții proprietatea SC. AGA-TRANS S.R.L. situat în str Mărăști fn PC 910 în suprafață de 4533 mp, în baya raportului  de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat pdf_button
017 26.05.2016 privind/ pentru aprobarea vânzării prin licitație publică, a terenului proprietate privată a municipiului Dorohoi parcela PC2505 în suprafață totală de 218 mp str. Terinca fn în baza Raportului de evaluare întocmit de expert evaluator autorizat. pdf_button
018 26.05.2016 privind/ pentru delegarea gestiunii serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Cinematografului MELODIA, str. A.I. CUZA nr. 25 pdf_button
  26.05.2016   Raportul anual al Primarului Municipiului Dorohoi privind starea economică, socială și de mediu a municipiului 2014-2015 pdf_button
 
Casa Municipală de Cultură
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni