ALEGERI 2024
Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

229 24092015

privind/ 

pentru

redtificarea bugetului local pentru anul 2015 pdf_button
230 24092015

privind/ 

pentru

aprobare PUD în vederea extinderii apartamentului proprietate persoanală a domnului Amurăriţei Gheorghe şi Amurăriţei Doiniţa cu un balcon situat în Municipiului Dorohoi, Calea Plevnei nr.24 

pdf_button
231 24092015

privind/ 

pentru

schimbarea destinaţiei locuinţei situate în Municipiul Dorohoi, Aleea Ghiocelului nr. 6 bl. A3, ap. 21 din locuinţă în regim de închiriere în locuinţă în regim de necesitate şi repartizarea acesteia în regim de urgenţă dlui Ţintă Dumitru pdf_button
232 24092015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75%la plata obligaţiilor datorate bugetului local de către dna Manole Alexandra din Dorohoi, str. D.Roşie nr. 158, în sumă de 648,74 lei pdf_button
233 24092015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75%la plata obligaţiilor datorate bugetului local de către dna Vieriu Vasile din Dorohoi, str. D. Roşie nr. 14, în sumă de 447,80 lei pdf_button
234 24092015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor datorate bugetului local de către dnul Anghelache Cristian Traian din Dorohoi str. D. Pompeiu 70, bl. C3, et. 1, ap.24,  în suma de 632,21 lei pdf_button
235 24092015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75%la plata obligaţiilor datorate bugetului local de către dnul Buruiana Costel din Dorohoi, str. Drochia nr. 33B, ap.5, în sumă de 1222,08 lei ţi eşalonarea sumei de 407,36 lei pe o perioadă de 3 luni începând cu 01.01.2015 pdf_button
236 24092015

privind/ 

pentru

suplimentarea careului de salubrizare manuală aprobat prin HCL nr. 190  30.07.2015 pdf_button
237 24092015

privind/ 

pentru

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de Salubrizare al Municipiului Dorohoi pdf_button
238 24092015

privind/ 

pentru

numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în consiliile de administraţie la unităţile de învăţământ din Municipiul Dorohoi pdf_button
239 24092015

privind/ 

pentru

numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Dorohoi în Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii la unităţile de învăţământ din Municipiul Dorohoi pdf_button
240 24092015

privind/ 

pentru

aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Dorohoi pdf_button
241 24092015

privind/ 

pentru

schimbarea destinaţiei a trei locuinţe situate în municipiul Dorohoi, cartier D. Roşie din locuinţe sociale în locuinţe de necesitate precumşi repartizarea acestora în regim de urgenţă la trei familii care locuiesc în imobilul situat în str.Locomotivei nr.4 imobil ce intra în reabilitare în vederea amenajăriiunor locuinţe sociale  pdf_button
242 24092015

privind/ 

pentru

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Reabilitare sarpantă Seminarul Teologic Sf Ioan Iacob pdf_button
243 24092015   aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Reabilitare trotuare str.Slt Sorin Dumitras pdf_button
244 24092015

privind/ 

pentru

aprobarea încheierii contractelor de închiriere în regim de necesitate pentru cele două apartamente preluate de la C.J. Botoşani în vederea rezolvării problemelor locative ale familiei IASCIUC ELENA şi REICA PETRU IOAN care în prezent ocupă aceste locuinţe fara titlu contractual, ca urmare a inundatiilor din iunie 2010 pdf_button
245 24092015

privind/ 

pentru

suplimentarea cu 24.000 lei din bugetul local a sumei de 75.000 lei aprobata prin HCL nr. 228/27.08.2015 pentru manifestarile ocazionate de Zilele municipiului Dorohoj 2015   pdf_button

Ultima actualizare (Luni, 05 Octombrie 2015)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență