Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Impozite şi taxe locale

 

Nr.

Data 

Hotărâre

Titlu:

Descarcă

212 27082015

 privind/ 

pentru

încetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Lazar Alexandru Iulian

ca urmare a cecerii de demisie din funcţia de consilier local

pdf_button
213 27082015

 privind/ 

pentru

validarea mandatului domnului Zaharii Catalin Costel - membru PNL supleant pe 

buletinul de vot pentru Consiliul Local Dorohoi, la alegerile din 10 iunie 2012,

 din partea USL.

pdf_button
214 27082015

privind/ 

pentru

stabilirea creşterilor salariale ce se acordă pentru personalul angajat în

cadrul UAT  Municipiul Dorohoi şi  unitatile subordonate Consiliului Local

 al Municipiului Dorohoi în baza prevederilor OUG 83/2014 cu modificările

şi completările ulterioare

pdf_button
215 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dorohoi pdf_button
216 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea preluării ca venit la bugetul local a excedentului în sumă de 212.155,88 lei existent în data de 31.12.2014 la activitatea finanţată integral din venituri proprii ,,Administrare Piaţa şi Obor"

pdf_button
217 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea vânzării terenului aferent locuinţei dlui Cernuşcă M Valentin

situat în str. Dealu Mare nr. 17 pc 42/43/44 în supraf de 420 mp în baza

raportului de evaluare 

pdf_button
218 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru un număr de

6 chiriaşi care locuiesc în imobile aflate în evidenţa domeniului privat

al Municipiului Dorohoi

pdf_button
219 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea vânzării locuinţei situată în Aleea Ghiocelului nr.4 bl.A3 ap.38

în baza Decret Lege nr61/1990 şi a Legii nr.85/1992 la cererea titularului

contractului de închiriere Ungureanu Eugenia

pdf_button
220 27082015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor datorate bugetului local de către

dna Bombonel Crişa din Dorohoi str. Drochia nr.31A în suma de 1806,24 lei

pdf_button
221 27082015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor datorate bugetului local de către

dnul Hangaleţ Mircia din Dorohoi str. Drochia nr.33B AP. 5  în suma de 878,08 lei

pdf_button
222 27082015

privind/ 

pentru

reducerea cu 75% la plata obligaţiilor datorate bugetului local de către

dnul Ferariu Filimon din Dorohoi str. Drochia nr.25 în suma de 1859,01 lei

pdf_button
223 27082015

privind/ 

pentru

aprobare PUD pentru "Extinderea spaţiului comercial şi modificarea faţadei 

principale la Salon Coafură, imobil situat in Municipiul Dorohoi, str. Spiru Haret

 nr. 1, bl. 1 ".

pdf_button
224 27082015

privind/ 

pentru

aprobare PUD, în vederea înlocuirii struct urii existente, din lemn, la terasa 

aparţinând S.C. PIZZA COM SRL Dorohoi, cu o structură unitară nouă şi

închideri din tamplarie de aluminiu, imobil situat in mun. Dorohoi, str.

 D.Pompeiu nr. 9, bl. C4, judet. Botosani".

pdf_button
225 27082015

privind/ 

pentru

iintroducerea unui bun in inventarul domeniului privat al Municipiului Dorohoi.

pdf_button
226 27082015

privind/ 

pentru

modificarea art. 1 din HCL nr. 8/2007 prin care sa aprobat Regulamentul de 

organizare si functionare a licitatiilor publice, in vederea concesionarii terenurilor 

proprietate privata a bunurilor proprietate publica a Mun. Dorohoi si desemnarea 

comisiei de rezolvare a contestatiilor.

pdf_button
227 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea repartizarii locuintei (tip garsoniera), nr. 34, situata in str. D.Pompeiu, 

nr. 68, bl. C4, parter, ANL, d-nei Filip Roxana-Gabriela, conform Listei finale de prioritate, aprobata prin HCL nr. 188/22.09.2011

pdf_button
228 27082015

privind/ 

pentru

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local în suma de 75.000 lei pentru manifestările ocazionate de Zilelel Municipiului Dorohoi   pdf_button
     

Adresa nr. 1463/21.08.2015 pentru inaintarea Deciziilor nr. 22 si 23/2015 ale 

Camerei de Conturi Botosani.

pdf_button

Ultima actualizare (Miercuri, 02 Septembrie 2015)

 
Descarcare formulare
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
Căutare
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni