Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 

Atenție! Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Mai multe detalii aici

Monitorul Oficial Local

         

 

 

             

               Conform H.G. 714/26.05.2022 si a Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare, cu modificările și actualizările ulterioare, toți utilizatorii, persoane fizice și juridice, , inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligativitatea de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înființate.

              Apa uzată deversată necontrolat (pe sol, în apele de suprafață) are un impact negativ asupra mediului, contaminând aerul, solul și pânza freatică din zonă, cu consecințe grave, ce pot duce până la îmbolnăvirea populației.

              Având în vedere sesizările făcute de cetățeni în cursul anului, cu precădere privind poluarea Râului Jijia, Primăria Municipiului Dorohoi face apel către proprietarii  riverani Râului Jijia ce nu sunt racordați la rețeaua de canalizare, să inițieze demersurile necesare racordării la sistemul public de canalizare.

              Nerespectarea de către utilizatori a obligațiilor prevăzute în legislația sus-menționată constituie contravenție și se sancționează cu amenda cuprinsă între 2000 lei și 4000 lei, sau poate constitui infracțiune, în cazul racordării/utilizării ilegale (fără acordul operatorului), a serviciilor publice de apăp și de canalizare.

          

             Vă multumim pentru intelegere!!!

Ultima actualizare (Vineri, 08 Decembrie 2023)

 

Anunţ Nr. 14196/05.12.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism  privind modificare indicatori urbanistici in vederea obtinerii autorizatiei de construire -  Mansardare si extindere locuinta existenta si Construire garaj pe terenul situat in municipiul Dorohoi, strada Nicolae Titulescu nr.54,CF 51024

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 ,privind Transparenta Decizionala in  administratia publica  privind procedura de elaborare de elaborare a actelor normative de catre autoritatea publica locala,

 

                                                                    ANUNŢĂM

că, Primăria municipiului Dorohoi a inițiat procedura de consultare publicăîn conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,privind Transparența Decizionalăîn  administrația publică, actualizată, referitor la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local Dorohoi, pentru aprobareaPlanului Urbanistic Zonal si RegulamentuluiLocal de Urbanism  privind modificare indicatori urbanistici in vederea obtinerii autorizatiei de construire - Mansardare si extindere locuinta existenta si Construire garaj pe terenul situat in municipiul Dorohoi, strada Nicolae Titulescu nr.54,CF 51024 municipiul Dorohoi.

Etapa Consultarii Publice are loc în perioada 08.12.2023– 29.01.2024

Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedereasupra Proiectului de Hotarare a Consiliului Local Dorohoipe adresa de mail a Primăriei Municipiului Dorohoi Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau pe adresa postalămunicipiul Dorohoi str. Grigore Ghica  nr.34.

buton click Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism  privind modificare indicatori urbanistici in vederea obtinerii autorizatiei de construire - Mansardare si extindere locuinta existenta si Construire garaj pe terenul situat in municipiul Dorohoi, strada Nicolae Titulescu nr.54,CF 51024

buton click Raport de specialitate

 

buton click Referat

 

Ultima actualizare (Joi, 07 Decembrie 2023)

 

buton click Anunt nr. 18211  04122023 licitaţie publică cu strigare în vederea vânzării prin licitație publică a unor terenuri

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 05 Decembrie 2023)

 

buton click Anunt nr. 18269 04112023 licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii prin licitație publică a două terenuri

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Marţi, 05 Decembrie 2023)

 
Primăria Municipiului Dorohoi invită toți doritorii să participe la TÂRGUL DE CRĂCIUN, care se va desfășura pe Pietonalul Grigore Ghica în perioada 04.12.2023 -08.01.2024.
Comercianții care doresc să participe la târg sunt așteptați să depună cereri la Registratura Primăriei Municipiului Dorohoi sau în format electronic pe adresa de email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 
 
 

                            A N U N Ț

                                                                                                                      

În conformitate cu dispozițiile art.7, alin. (13)din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ, care a fost inițiat și urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Dorohoi:

 

 

Proiect de hotarâre privind aprobarea Taxei de salubrizare SIMD pentru utilizatorii persoane fizice și juridice din Municipiul Dorohoi pentru anul 2024 și aprobarea Regulamentului și a anexelor de aplicare a taxei de salubrizare

 

 

 

     Persoanele interesate pot consulta Proiectul de Hotărâre împreună cu Anexele care fac parte integrantă din prezentul proiect la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi din str. Grigore Ghica nr. 34, precum și pe site-ul instituției la adresa: www.primariadorohoi.ro- Secțiunea „Dezbatere publică”.

 

     În termen de 20 de zile, cei interesați, pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, începând cu data de 28.11.2023.

 

      Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise și Direcției Patrimoniu în zilele: luni, marți, miercuri și joi în intervalul orar 8,00-16,30, precum și vineri între orele 8,00-14,00, la telefonul 0231/610 133, sau la adresa str. Grigore Ghica nr.34.

 

     Sugestiile se primesc până la data de  17.12.2023la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi precum și pe email-ul instituției la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

buton click Proiect de hotarâre privind aprobarea Taxei de salubrizare SIMD pentru utilizatorii persoane fizice și juridice din Municipiul Dorohoi pentru anul 2024 și aprobarea Regulamentului și a anexelor de aplicare a taxei de salubrizare

Ultima actualizare (Marţi, 28 Noiembrie 2023)

 

buton clickAnunț  - Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor ce se vor încasa de către Direcţia Administraţia Pieţelor şi Oborului Municipiului Dorohoi  începând cu data de 01 ianuarie 2024

 

Obs: Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 

                    

ANUNŢ

 

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publica următorul proiect de act normativ, care a fost inițiat și urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Dorohoi:

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Dorohoi, pentru anul 2024

 

Proiectul de hotărâre a fost publicat la data de 21.11.2023 pe  site-ul www.primariadorohoi.roși a fost afișat la sediul Direcției Taxe și Impozite Locale din str. A.I.Cuza, nr.23.

         Începând cu data de 21.11.2023 și până la data de 10.12.2023, cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa U.A.T. a Municipiului Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr.34, sau pe site-ul www.primariadorohoi.ro

         Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare pot fi remise şi Direcției de Taxe și Impozite Locale, luni, marţi, miercuri si joi între orele 8,00 – 16,30 şi vineri între orele 8,00 – 14,00 la telefonul 613119, la adresa, str. A.I.Cuza, nr.23, sau pe adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

buton click Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Dorohoi, pentru anul 2024

Ultima actualizare (Miercuri, 22 Noiembrie 2023)

 

 Maratonul municiplal al bicicliștilor - “Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11

 

buton click Regulament participare

buton click Prezentarea activității

Ultima actualizare (Marţi, 21 Noiembrie 2023)

 

APEL către Nova Apa Serv

 

Având în vedere numărul exagerat de mare al avariilor la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare de pe raza municipiului Dorohoi, multe dintre acestea producându-se în mod repetat pe aceleași locații - fapt care denotă modul defectuos de realizare a reparațiilor, fac încă un apel la conducerea S.C. Nova Apa Serv să conștientizeze că este momentul să dea dovadă de mai multă responsabilitate și respect față de dorohoieni.

 

Din păcate, Primăria Dorohoi se află în situația în care este împiedicată să desfășoare în condiții optime activitatea de asfaltare a unor importante artere rutiere din cauza avariilor care apar pe aceste trasee, dar și din cauza neaducerii la starea inițială a porțiunilor de drum sparte de S.C. Nova Apa Serv.

 

S.C. Nova Apa Serv trebuie să înțeleagă că banii încasați din facturile dorohienilor ar trebui să fie investiți în creșterea nivelului de calitate al serviciilor prestate și nu îngropați în lucrări de mîntuială.

 

În speranța că acest din urmă apel va fi recepționat cu responsabilitate, îmi doresc ca sloganul operatorului de apă să nu se transforme în S.C. Nova Apa Serv - Nu puteți voi asfalta, cât putem noi strica!

 

Ultima actualizare (Joi, 16 Noiembrie 2023)

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență