Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal
 

 

Atenție! Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Mai multe detalii aici

Monitorul Oficial Local

         

 

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalulorar

Zoneleafectate

BOTOSANI

 

 

 

 

 

12.09.2023

 

 

 

 

 

08:30-16:30

 

Loc.Broscauti (BT)Străzile: Broscauti, Beldiman

 

Loc.Dorohoi (BT)Străzile:Minerva, Prutului, Salciilor, Salcimilor, Socului, Sporului, Transilvaniei, Albina, Bucovinei, Plevnei, Cap. Radulescu, Carpati, Col. Vasiliu, Crisan, Dumbrava Rosie, Drochia, Herta, Horia, Ion Creanga, Jijiei, Luceafarului, Marte, Mercur, Micsunele, Pictor IonMurariu, StefanCelMare, Dorohoi, Venus

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalul orar

Zonele afectate

BOTOSANI

 

 

 

08.09.2023

 

 

 

09:00-11:00

 

Loc.Dorohoi (BT)Străzile: Oborul Nou, Rindunica, Victoriei (Bulevard), Mihai Eminescu, Mihailescu, LT.Alexandru Cucuta, Erou Stelian Gheorghiu, LT. Papazopol, Aleea Cucuta, Teodorescu Locotenent, Gheorghiu Sublocotenent

BOTOSANI

 

 

 

08.09.2023

 

 

 

12:00-14:00

Loc.Baranca (Hudesti)

Loc.Darabani (BT) Străzile: 1 Decembrie, I.C.Frimu, Iasomiei, Aerodromului, Dragos Voda, Marginea, Muncitorului, Pietii, Tudor Vladimirescu, Unirii, Soarelui, Coltului, Cucului, Pilat Ion, Luceafarului, Vulturului, Enescu George, Adânca

Ultima actualizare (Joi, 07 Septembrie 2023)

 

 

 

Direcţia de Asistență Socială aduce la cunoştinţă că familiile defavorizate ale căror copii frecventează zilnic grădiniţa pot beneficia de stimulente educaţionale, sub formă de tichete sociale.

Începând cu data de 11.09.2023, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi din Str. Dumitru Furtuna nr.14,  se primesc documentele pentru acordarea tichetelor sociale.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (venit net 633,9 lei/membru).
Stimulentul educaţional se acordă şi copiilo raflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilo rcopilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat înîngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Stimulentul educaţional se acordă:
a) din oficiu, odată cu stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este şi titularul alocaţiei pentru susţinerea familiei;
b) pe bază de cerere, în situaţia copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor

La depunere cererile vor fi însoţite de următoarele documente

  • Acte doveditoare privind componenţa familiei BI/CI/CN(pentru toti membrii) 
  • Adeverinţă privind înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă
  • Adeverinţă de salariu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensionari,  alte acte privind veniturile realizate aferente lunii anterioare depunerii cererii;

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.

În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelegeprezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţiaabsenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

         a) absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;

          b) învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţiaanunţării cadrelor didactice.

Valoareanominalălunarăminimă a stimulentuluieducaţional se raportează la indicatorul social de referinţăşieste de 0,2 ISR, exprimatîn lei, respectiv 120 lei/lună, pentrufiecarecopilînscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentuluieducaţional.

Pentrurelaţiisuplimentareşieventualenelămuriri ne puteţicontacta la nr. de telefon 0231/617813, int.18 sau la sediulDirecţiei de AsistentăSocialăDorohoi, str.DumitruFurtună nr. 14.

Ultima actualizare (Vineri, 08 Septembrie 2023)

 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA  reaminteste :

Avand in vedere apropierea sezonului rece  sfatuim toti cetatenii municipiului sa respecte si sa ia urmatoarele masuri:

   La exploatarea sobelor cu si fara  acumulare de caldura:

   - Înainte de folosire ,sobele vor fi obligatoriu verificate ,curatate si reparate ;

   - În fata usitelor de alimentare a sobelor ,pardoseala va fi protejata cu tabla ;

   - Este  interzisa utilizarea sobelor fara usite la focare sau cenusare,defecte sau neizolate corespunzator ;

   - Este interzisa aprinderea focului prin stropire cu lichide combustibile ;

   - Este interzisa uscarea hainelor pe sobe sau in imediata lor apropiere ;

   - Sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul functionarii ;

   - Cenusa rezultata se  va evacua intr-un loc special amenajat, iar  resturile de jar vor fi stinse complet ;

   - Se interzice functionarea sobelor supraincalzite ;

   - Se interzice folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarelor sobelor ;

   Recomandare -stingeti focul din soba inainte de culcare ;

   - Cosurile ,burlanele si canalele de fum vor fi verificate, curatate si reparate anual premergator sezonului rece ;

   - Se interzice incastrarea elementelor combustibile   ale acoperisurilor,planseelor în cosurile de evacuare a fumului ; în podurile caselor cosurile vor fi obligatoriu tencuite.

    La exploatarea centralelor termice :

   - Este interzisa obturarea gurilor de aerisire a incaperilor in care sunt montate centralele ;

   - Exploatarea instalaţiilor se va face conform prescripţiilor tehnice date de producător;

   - Nu folositi centrala cu tubulatura neetansa sau fara tiraj;

   - Nu recurgeti la improvizatii ;

    Centralele termice se vor verifica periodic cel putin o data la 2 ani.

  Exploatarea instalatiilor de gaze se va face tinand cont de:

   - Manevrati cu atentie  aparatele alimentate cu gaze naturale;

   - Nu folositi butelii de gaze  lichefiate fara regulator de presiune, care prezinta crapaturi, fisuri, sau largiri la capete, deoarece constituie pericol de emanare a gazelor ;

   - Nu utilizatii  aparate defecte, exista pericol de explozie.

Operaţiunile de verificări şi revizii periodice ale instalaţiilor interioare de gaze trebuie făcute cu firme autorizate si sunt obligatorii.

   - Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul gaz pe flacara adica se aprinde mai intai chibritul si apoi se manevreaza butonul de la aragaz.

 

       RESPECTAND ACESTE SFATURI  VA PROTEJATI VIATA SI BUNURILE 

 

    Nr. 9901 din 01.09.2023                                                         

     Data afisare 01.09.2023

     Termen 30 zile lucratoare - Act Normativ

 

                                                                                        

 

Anunţ

pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism  privind  Schimbare functiuni existente in zona pentru servicii-comert, parcaje, imprejmuire terenuri inscrise in CF 50598, 51163, 58223 situate pe strada C.D.Gherea nr.6 si nr.53

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 ,privind Transparenta Decizionala in  administratia publica  privind procedura de elaborare de elaborare a actelor normative de catre autoritatea publica locala,

 

                                                                    ANUNŢĂM

 

că, Primăria municipiului Dorohoi a inițiat procedura de consultare publicăîn conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003,privind Transparența Decizionalăîn  administrația publică, actualizată, a Proiectuluide Hotarare a Consiliului Local Dorohoi, pentru aprobareaPlanului Urbanistic Zonal și a RegulamentuluiLocal de Urbanism  privind privind Schimbare funcțiuni existente în zonă pentru servicii-comerț, parcaje, împrejmuire pentru terenurile înscrise în CF 50598, CF 51163, CF58223, situate in municipiul Dorohoi, strada C.D.Gherea nr.6 și C.D.Gherea nr.53.

Persoanele sau organizaţiile interesate pot trasmiteîn scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice în perioada 01.09.202313.10.2023, pe adresa de mail a Primăriei Municipiului Dorohoi Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau pe adresa poștalăstr. Grigore Ghica  nr.34.

 

 

Ultima actualizare (Vineri, 01 Septembrie 2023)

 

 

 

Continuăm investițiile pentru modernizarea infrastructurii educaționale!

 

 

 

Astăzi, 30.08.2023, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Dorohoi, județ Botoșani”, Componenta C15- Educație din cadrul PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență.)

În cadrul acestui proiect, instituțiile de învățământ conexe și cele de nivel primar, gimnazial și liceal din Municipiul Dorohoi vor beneficia de o finanțare totală în valoare de 2.125.197,20 euro cu TVA / 10.453.632,51 lei cu TVA, pentru achiziționarea de echipamente TIC moderne, mobilier nou și materiale didactice/educaționale/sportive.

Ultima actualizare (Miercuri, 30 August 2023)

Citeşte mai mult... »

 

ANUNŢ

privind acordarea  suplimentului de energie pentru  lemne 

combustibili solizi şi/sau petrolieri

 

Direcţia de Asistență Socială anuntă că începând cu data de 31.08.2023se acordăsuplimentulde energie cu lemne combustibili solizi şi/sau petrolieri, pentru luna iulie 2023, conform  prevederilor Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Sumele au fostvirateîncontulbeneficiarilor care au prezentatdovadadețineriiunuicontbancar.Pentrucei care nu au contbancar, sumelevor fi platiteprincaserie  la sediulDirecţiei de AsistentaSocialaDorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14,  titularului,  înbazacarții de identitateîn original.

Pentrurelaţiisuplimentareşieventualenelămuriri ne puteţicontacta la nr. de telefon 0231/617813, int. 27 sau18 sau la sediulDirecţiei de AsistențăSocialăDorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14.

 

Stimaţi clienţi,

 

Pentru executarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie, în condiţii de siguranţă, sunt necesare întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică la consumatorii din zonele:

 

Judeţul

Perioada

Intervalulorar

Zoneleafectate

BOTOSANI

 

 

31.08.2023

 

 

09:00-17:00

 

Loc.Dorohoi (BT) Străzile: Minerva, Salciilor, Socului, Sporului, Transilvaniei, Carpati, Col. Vasiliu, Crisan, Drochia, Herta, Horia, Jijiei, Marte, Mercur, Micsunele, Pictor IonMurariu, Venus

 

MASURI DE PREVENIRE

PENTRU PERIOADELE CANICULARE

 

Urmare a ATENŢIONĂRII METEOROLOGICE (COD PORTOCALIU), în intervalul 28- 29 august,  va persista valul de caldură și disconfort termic ridicat.  În intervalul menţionat, indicele de confort termic va depăşi pragul critic de 80 unități.

 

Recomandari:

Citeşte mai mult... »

 

ÎN ATENŢIA CONDUCERILOR INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI OPERATORILOR ECONOMICI

 

Urmare a ATENŢIONĂRII METEOROLOGICE (COD PORTOCALIU),în intervalul 28 - 29 august,  va persista valul de caldură si disconfort termic ridicat.  În intervalul menţionat, indicele de confort termic  va depăşi pragul critic de 80..

          În aceste condiţii, conducerile instituţiilor publice şi operatorilor economici vor aplica cu stricteţe prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, aprobată prin Legea nr.436/2001, şi anume :

Citeşte mai mult... »

 
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență