Anunturi licitații
Control intern managerial
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

buton clickAnunț PUZ

 

buton click Memoriu

            

  

     buton click    Parte desenată - încadrare în zonă

 

 

     buton click    Parte desenată - situație existentă

     buton click    Parte desenată - reglementari urbanistice

 

          

     buton click    Parte desenată-reglementări edilitare

    buton click    Parte desenată-situația terenurilor

    buton click    Ortofotoplan

     

     

 

                    

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 19 Iulie 2018)

 

buton clickAnunţ 9225 din 19.07.2018 rezultat proba scrisa și barem corectare concurs

ocupare functie contractuală de execuție de paznic - Serviciul administrativ 

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Joi, 19 Iulie 2018)

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Miercuri, 18 Iulie 2018)

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Miercuri, 18 Iulie 2018)

 

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Marţi, 17 Iulie 2018)

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

 

ADUCEM LA CUNOȘTINȚA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE CARE DATOREAZĂ

 IMPOZITE ȘI TAXE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI CĂ ÎNCEPÂND 

CU DATA DE 16.07.2018 POT FACE PLATA ACESTOR CREANȚE ȘI PRIN INTERMEDIUL 

CARDULUI BANCAR, LA CASIERIA DIRECTIEI TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE, STR. A.I. CUZA NR. 23.

Ultima actualizare (Luni, 16 Iulie 2018)

 

         Primăria Municipiului Dorohoi anunță semnarea contractului de proiectare și execuție 

pentru obiectivul de investiție „Reabilitare imobil pentru schimbare destinaţie în unitate 

de învăţământ preuniversitar" finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală

 inclus in Programul de Guvernare 2018-2020 al Guvernului Romaniei.

      Ordonatorul  principal de credite: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

      Beneficiar : Unitatea Administrativ -Teritorială Dorohoi.

      Autoritatea contractantă: Primaria municipiului Dorohoi.

     Sursa de finanţare: Bugetul de stat, bugetul local, precum şi alte surse  legal constituite.  

     Executant: Asocierea SC Dioconstruct SRL și SC BIA Consproiect SRL.

     Valoarea contractului este de: 3.433.500,00 lei fara TVA, și are două componente:

- eleborarea documentației în fazele de Proiect Tehnic și detalii de execuție, 

cu termen de realizare două luni;

- execuția lucrărilor, estimată a începe în luna septembrie, cu termen de finalizare 18 luni.  

Prin implementarea proiectului se va realiza recompartimentarea, renovarea, modernizarea 

și dotarea unei cladiri în suprafață de 1848,52mp (consolidare fundații, înlocuire tâmplărie, 

reabilitare termică, reabilitare șarpantă, instalații termice, electrice, curenți slabi, gaze naturale, 

teren de sport) în vederea asigurării condițiilor de funcționare  a corpului B din cadrul 

Colegiului Național ”Grigore Ghica”.

Ultima actualizare (Luni, 16 Iulie 2018)

 

Anunț nr.8913 rezultat selecție dosare concurs paznic

Ultima actualizare (Vineri, 13 Iulie 2018)

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni