Anunturi licitații
Control intern managerial
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Stare civilă
Suntem permanent la dispoziţia dumneavoastră

Telefoane utile
Contacteaza-ne mai jos
Aveţi o întrebare?
Adresaţi-o aici
 

buton_clickAnunt concurs ocupare posturi Spitalul Municipal Dorohoi

 

buton clickAnunţ 10970 31072018 concurs ocupare functie publică consilier la

Compartimentul constatare, impunere, persoane juridice din subordinea

Direcției taxe, impozite locale

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 03 August 2018)

 

PUZ MODIFICARE INTERDICTIE DE CONSTRUIRE - REALIZARE LOCUINTA

     

1 ANUNȚ PUZ pdf_button
2

PARTE SCRISĂ

pdf_button
3 ÎNCADRARE ÎN TERITORIU pdf_button
4 ORTOFOTOPLAN pdf_button
5 SITUAȚIA EXISTENTĂ pdf_button
6 REGLEMENTĂRI URBANISTICE pdf_button
7 REGLEMENTARI EDILITARE pdf_button
8 CIRCULATIA TERENURILOR pdf_button
9 STUDIU GEOTEHNIC pdf_button

                    

Pentru a putea vizualiza documentele ataşate, trebuie să aveţi instalată

o aplicaţie de vizualizare a fişierelor cu extensie pdf.

Ultima actualizare (Vineri, 03 August 2018)

 

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, cu sediul administrativ în municipiul Dorohoi, 

strada Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoşani, prin reprezentant legal prin Primar,

 ing. Dorin Alexandrescu aduce la cunoștință faptul că, datorită nerespectării 

clauzelor contractuale și prevederilor legale începând cu data de 01 august 2018

 contractele de degelare a gestiunii serviciului comunitar de transport public local

 de persoane prin curse regulate încheiate cu S.C. MGH LUX BUS S.R.L., în calitate

 de delegant au încetat de drept.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu art. 5 alin . (2) lit. g )

 Cap. S.C. MGH LUX BUS S.R.L are obligația ca : ” la încetarea contractului de 

delegare din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând forța majoră 

și cazul fortuit, să asigure continuitatea prestării activității, în condițiile stipulate 

în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar sau alt delegant,

 dar nu mai mult de 90 de zile, (...)”, cu respectarea tuturor clauzelor contactuale.

 

De asemenea, informăm cetățenii mun. Dorohoi, că tariful de 3 lei/bilet aplicat 

de către S.C. MGH LUX BUS S.R.L începând cu data 01.08.2018 nu este 

cel aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Dorohoi.

Ultima actualizare (Miercuri, 01 August 2018)

 

buton clickAnunţ 10818 26072018 concurs ocupare functie publica consilier Compartimentul Registru agricol

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Joi, 26 Iulie 2018)

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Iulie 2018)

 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf

Ultima actualizare (Miercuri, 25 Iulie 2018)

 

buton clickAnunţ 9225 din 23.07.2018 rezultat final concurs

ocupare functie contractuală de execuție de paznic - Serviciul administrativ 

Pentru a putea vizualiza documentele atasate,

trebuie sa aveti instalata o aplicatie de vizualizare a fisierelor cu extensie pdf.

 
Căutare
Descarcare formulare
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023
CNIPT DOROHOI
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
ATESTATE PRODUCATOR/ CARNETE COMERCIALIZARE
Dorohoi
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni